Πλαστικός υποδοχέας ορόφου

110.00

Υποδοχέας ορόφου σε διάσταση
ΔΙΑΜ. ΒΑΣΗΣ : 0,36m
ΔΙΑΜ. ΚΟΡΥΦ : 0,60m
ΥΨΟΣ : 1,03m
Με μεταλλικά άγγυστρα και δυνατότητα τοποθέτησεις στη μεταλλική βάση.

SKU: 01.CONBASE Category:

Για κάθε οικοδομική σας εργασία η οποία απαιτεί την απόρριψη μπάζων μπορείτε τώρα εύκολα και γρήγορα να τοποθετείσετε το σύστημα μας. Ανθεκτικό και χαμηλό βάρος, με μεταλλικό σκελετό για τη σωστή τοποθέτηση του αλλά και δυνατόητα τοποθέτησης τροχαλίας για την εύκολη ανύψωση του.

Για κάθε οικοδομική σας εργασία η οποία απαιτεί την απόρριψη μπάζων μπορείτε τώρα εύκολα και γρήγορα να τοποθετείσετε το σύστημα μας. Ανθεκτικό και χαμηλό βάρος, με μεταλλικό σκελετό για τη σωστή τοποθέτηση του αλλά και δυνατόητα τοποθέτησης τροχαλίας για την εύκολη ανύψωση του.