Πλαστικός κώνος οδήγησης

100.00

Κώνος μπάζων ορόφου σε διάσταση
ΔΙΑΜ. ΒΑΣΗΣ : 0,38m
ΔΙΑΜ. ΚΟΡΥΦ : 0,58m
ΥΨΟΣ : 1,06m
Με μεταλλικά άγγυστρα και δυνατότητα τοποθέτησεις στη μεταλλική βάση.

Για κάθε οικοδομική σας εργασία η οποία απαιτεί την απόρριψη μπάζων μπορείτε τώρα εύκολα και γρήγορα να τοποθετείσετε το σύστημα μας. Ανθεκτικό και χαμηλό βάρος, με μεταλλικό σκελετό για τη σωστή τοποθέτηση του αλλά και δυνατόητα τοποθέτησης τροχαλίας για την εύκολη ανύψωση του.

Για κάθε οικοδομική σας εργασία η οποία απαιτεί την απόρριψη μπάζων μπορείτε τώρα εύκολα και γρήγορα να τοποθετείσετε το σύστημα μας. Ανθεκτικό και χαμηλό βάρος, με μεταλλικό σκελετό για τη σωστή τοποθέτηση του αλλά και δυνατόητα τοποθέτησης τροχαλίας για την εύκολη ανύψωση του.