Οριζόντιες Κυλινδρικές

140.00438.00

Οριζόντιες Κυλινδρικές

140.00438.00

Περιγραφή

Μελετήθηκαν και παράγονται για την μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε υγρού. Τα πόδια στήριξης και το μικρό τους ύψος, τις κάνουν κατάλληλες για τη μεταφορά υγρών, όπου οι ανάγκες σας το απαιτούν Είναι ιδανικές για οινοποίηση, ψεκασμό και αποθήκευση.

Μελετήθηκαν και παράγονται για την μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε υγρού. Τα πόδια στήριξης και το μικρό τους ύψος, τις κάνουν κατάλληλες για τη μεταφορά υγρών, όπου οι ανάγκες σας το απαιτούν Είναι ιδανικές για οινοποίηση, ψεκασμό και αποθήκευση.

Additional information

Dimensions N/A
Λίτρα

360L, 500L, 660L, 1000L, 1100L, 1400L