Οκτάγωνο

125.00215.00

Πλαστική δεξαμενή με διαμόρφωση κατάλληλη ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση εξαρτημάτων. Κατάλληλη για την κατασκευή μικρών φρεατίων αλλά και σταθμών άντλησης. Το μεγάλο καπάκι επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ακόμα και την αποθήκευση στερεών προϊόντων.

Οκτάγωνο

125.00215.00

Πλαστική δεξαμενή με διαμόρφωση κατάλληλη ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση εξαρτημάτων. Κατάλληλη για την κατασκευή μικρών φρεατίων αλλά και σταθμών άντλησης. Το μεγάλο καπάκι επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ακόμα και την αποθήκευση στερεών προϊόντων.

Πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 140lit με διαμόρφωση κατάλληλη ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση εξαρτημάτων. Κατάλληλη για την κατασκευή μικρών φρεατίων αλλά και σταθμών άντλησης. Το μεγάλο καπάκι επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ακόμα και την αποθήκευση στερεών προϊόντων.

Additional information

Dimensions N/A
Λίτρα

140L, 250L

Πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 140lit με διαμόρφωση κατάλληλη ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση εξαρτημάτων. Κατάλληλη για την κατασκευή μικρών φρεατίων αλλά και σταθμών άντλησης. Το μεγάλο καπάκι επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ακόμα και την αποθήκευση στερεών προϊόντων.

Additional information

Dimensions N/A
Λίτρα

140L, 250L