Μεταλλική Βάση

215.00

Μεταλλική βάση ορόφου για την τοποθέτηση του πλαστικού υποδοχέα. Κατάλληλη για την ασφαλή στερέωση και την εύκολη τοποθέτηση του συστήματος. Δυνατότητα προσθήκης τροχαλίας για την γρήγορη ανάρτηση του συστήματος.

SKU: 01.CONMET Category:

Για κάθε οικοδομική σας εργασία η οποία απαιτεί την απόρριψη μπάζων μπορείτε τώρα εύκολα και γρήγορα να τοποθετείσετε το σύστημα μας. Ανθεκτικό και χαμηλό βάρος, με μεταλλικό σκελετό για τη σωστή τοποθέτηση του αλλά και δυνατόητα τοποθέτησης τροχαλίας για την εύκολη ανύψωση του.

Για κάθε οικοδομική σας εργασία η οποία απαιτεί την απόρριψη μπάζων μπορείτε τώρα εύκολα και γρήγορα να τοποθετείσετε το σύστημα μας. Ανθεκτικό και χαμηλό βάρος, με μεταλλικό σκελετό για τη σωστή τοποθέτηση του αλλά και δυνατόητα τοποθέτησης τροχαλίας για την εύκολη ανύψωση του.