Ελαιοδιαχωριστές

1,440.002,690.00

Προκατασκευασμένa σύστημα ελαιοδιαχωριστή – πετρελαιοσυλλέκτη για το διαχωρισμό λαδιών και πετρελαιοειδών. Αποτελούν την ιδανική λύση για :
Πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, υπαίθριους χώρους στάθμευσης.
Ειδικότερα για κάθε είδος εγκατάστασης όπου υπάρχει η απαίτηση διαχωρισμού και συγκέντρωσης των λιπαντικών ελαίων και των κλασμάτων πετρελαίου. Το σύστημα διαχωρισμού αποτελείται από δύο θαλάμους, τον βορβοροσυλλέκτη και τον ελαιοσυλλέκτη.

Προκατασκευασμένa σύστημα ελαιοδιαχωριστή – πετρελαιοσυλλέκτη για το διαχωρισμό λαδιών και πετρελαιοειδών. Αποτελούν την ιδανική λύση για :
Πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, υπαίθριους χώρους στάθμευσης.
Ειδικότερα για κάθε είδος εγκατάστασης όπου υπάρχει η απαίτηση διαχωρισμού και συγκέντρωσης των λιπαντικών ελαίων και των κλασμάτων πετρελαίου. Το σύστημα διαχωρισμού αποτελείται από δύο θαλάμους, τον βορβοροσυλλέκτη και τον ελαιοσυλλέκτη.

Additional information

Dimensions N/A
Λίτρα

, , ,