Όροι Χρήσης

Το www.aquatech.gr είναι το site της εταιρίας ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ και περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, μέσω του οποίου διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διαδικτύου και λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Συνεπώς εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από τη χρήση αυτής, αλλιώς τεκμηριώνεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.

Η ΤΣΙΑΝΚΑΣ ΑΒΕΤΕ θέτει ως πρωταρχικό σκοπό της την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της. Θεωρούμε ότι ο πελάτης πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος, για αυτό τον λόγο θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα παρακάτω θέματα:

Γενικά

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας auqatech.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της auqatech.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της. Η εταιρία μας δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός αν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Με σκοπό την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου συλλέγονται από τους πελάτες μας όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την ασφαλή διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/1997, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η εταιρία μας δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή τις Αρμόδιες Αρχές.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς δεν ευθυνόμαστε για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται χρησιμοποιώντας το online σύστημα ασφαλείας της EFG EUROBANK.

 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

 • Οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ, και δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.

 • Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου.

 • Εάν ο αγοραστής ζητήσει ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με το επιπλέον κόστος της.

 • Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

 

4. ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 • Οι παραγγελίες γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, εγγράφως μέσω fax ή email. Τηλεφωνικές παραγγελίες γίνεται δεκτή μόνο με ευθύνη του αγοραστή

 • Οι παραγγελίες θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του τιμοκαταλόγου.

 • Οι παραγγελίες μπορούν να στέλνονται τμηματικά.

 • Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωνα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής.

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 • Ο πωλητής έχει το δικαίωνα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η χρήση και η τελική λειτουργία των. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση βλάβης ή αποζημίωση.

 

6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Εάν δεν διευκρινίζεται από τον αγοραστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πωλητής.

 • Τα προϊόντα μεταφέρονται και ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.

 • Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλισθούν για την μεταφορά, μόνο εάν το ζητήσει ο αγοραστής και τον επιβαρύνει κάθε χρέωση.

 • Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες των προϊόντων κατά την διακίνηση των.

 • Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει αμέσως την μεταφορική εταιρία δε την παραλαβή των προϊόντων για ζημιές των και εάν αυτές οφείλονται στη μεταφορά.

 • Ο πωλητής έχει το δικαίωνα να αναβάλλει την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία, ότι ο αγοραστής είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση, ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Η πωλήτρια εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία των προϊόντων της και παρέχεται μόνο στο πρώτο αγοραστή..

 • Η εγγύηση δεν ισχύει:

  • 5 χρόνια μετά από την παράδοση.

  • Εάν τα προϊόντα έχουν τοποθετηθεί και μεταφερθεί με τρόπο ακατάλληλο.

  • Εάν τα προϊόντα έχουν τροποποιηθεί, επισκευαστεί, ή έγινε οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτά από τον αγοραστή ή από τρίτους,

 • Η πωλήτρια εταιρία έχει ως μοναδική υποχρέωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και αποκλείεται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περαιτέρω αποζημίωση.

 

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

 • Επιστροφές χωρίς την γραπτή έγκριση του πωλητή δεν θα γίνονται δεκτές.

 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να συσκευάζονται τέλεια και να γίνεται η μεταφορά τους με προπληρωμή των εξόδων μεταφοράς από τον αγοραστή.

 • Τα επιστρεφόμενο προϊόν παραλαμβάνεται πάντα με επιφύλαξη από την εταιρεία προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της βλάβης ή της φθοράς και ποιον επιβαρύνει η υπαιτιότητα του.

 • Επιστροφή ειδικών παραγγελιών κατασκευασμένων με ειδικά χαρακτηριστικά δεν γίνονται δεκτές.

 • Η αξία των πιστωτικών που θα εκδοθούν, θα αφαιρείται από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

 

9. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

 • Η πωλήτρια παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφληση των.

 

10. Επεξήγηση τρόπου λειτουργίας HTTPS & SSL

To aquatech.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS και έγκυρο πιστοποιητικό ασφάλειας SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη διαμεταγωγή τους μέσω του Internet. Το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την ασφαλή λειτουργία δικτυακών τόπων (websites) και για την κρυπτογράφηση των στοιχείων μεταξύ των προγραμμάτων περιήγησης (web browsers) και των διακομιστών (web servers). Επιπλέον, μία κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου HTTPS με χρήση ενός έγκυρου πιστοποιητικού SSL εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη διαμεταγωγή τους.

 

11. Απόρρητο συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Για όλες τις πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή / μέλος έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων μας, φροντίζουμε για την εξασφάλιση του απορρήτου.

 

12. Ασφάλεια συναλλαγών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, κάνοντας χρήση των πιο σύγχρονων και προηγμένων μεθόδων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

 

13. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 • Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής.

 • Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων τότε αυτός θα επιβαρυνθεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των πωληθέντων προϊόντων.

 

14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 • Τα δικαστήρια του Βόλου είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει με την πωλήτρια εταιρία.

 

15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 • Η πώληση των προϊόντων γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των όρων που αναφέρονται στο παρόν.

 • Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και αντικαθιστά πλήρως κάθε προηγούμενη έκδοση.

 • Οι παρόντες όροι ισχύουν μέχρι την έγγραφη τροποποίηση τους και γνωστοποίησης αυτών στον αγοραστή, καταργούν δε οποιουσδήποτε προηγούμενους.

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ : GR31 0140 3100 3100 0232 0002 273

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR05 0172 6130 0056 1305 0612 961

EUROBANK : GR66 0260 0180 0000 5020 0645 818